คนดีชอบแก้ไข

Posted by on July 10, 2017


ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนโดยมากที่อดอยาก เป็นผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลที่ไม่บางทีอาจควบคุมอุปทาน (supply) อีกทั้งมีการเน่าเหม็นรวมทั้งสลายตัวง่าย รัฐบาลก็เลยจำต้องเข้ามาดูแลแล้วก็แทรกแซงแม้ราคาตกต่ำเพื่อเกษตรกรมีผลกำไร อันถือได้ว่าเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับเกษตรกรที่เป็นคนส่วนมากของประเทศ การเกื้อกูลเกษตรกรก็เลยเป็นหน้าที่ของเมืองที่ไม่บางทีอาจไม่ยอมรับหรือเบี่ยงบ่ายให้เกษตรกรไปปลูกพืชอันอื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกสิกรก็เช่นเดียวกัน การที่รัฐบาลกำหนดราคารับจำนองสูงยิ่งกว่าราคาตามท้องตลาดก็เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ราคาดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเป็นราคานำตลาด (indicative price) ที่ถูกระบุขึ้นโดยคิดถึงทุนรวมทั้งผลกำไรที่กสิกรควรได้รับเพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ชาวไร่ชาวนา แม้กระนั้นการระบายหรือวิธีขายจะต้องเป็นไปตามราคาท้องตลาดซึ่งบางทีอาจสูงหรือต่ำยิ่งกว่าราคาที่รับจำนองมา แผนการที่มุ่งช่วยเหลือพสกนิกรผู้มีรายได้น้อยดังที่กล่าวมาแล้วไม่เคยนับได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อน ตัวอย่างเช่น โครงงานเช็คช่วยชาติ หรือแผนการแจกเงินผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลนี้ และก็ไม่เคยมีคนใดทัดทานว่าปริมาณที่ให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้นมากเกินความจำเป็น ซึ่งผิดแผกอย่างสิ้นเชิงกับทัศนคติของข้างเผด็จการที่มีต่อโครงงานช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาก็เลยกำเนิดปัญหาว่า “เหตุไรรัฐบาลก็เลยกำหนดราคารับจำนองที่สูงกว่าราคาตามท้องตลาด” ทั้งๆที่ราคาที่สูงขึ้นนั้นได้ผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากเกษตรกร
การรับจำนองข้าวเปลือกเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่เรื่องที่เมืองประกอบธุรกิจค้าขายข้าว ก็เลยไม่บางทีอาจประเมินผลการบรรลุผลของแผนการโดยมองกำไรขาดทุนจากวิธีขายข้าวเสมือนที่บากบั่นบิดเบือนแล้วก็ชี้แนะสังคมให้หลงทาง แต่ว่าต้องดูตัวเลขด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของแผนการตั้งแต่ต้น มี กำลังซื้อของพลเมือง การจัดเก็บภาษี การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ เงินออมของราษฎร ถ้าเกิดเป็นไปตามจุดหมายหรือเกินกว่าประมาณ โดยไม่เสียวินัยการเงินมองจากหนี้สินสาธารณะที่อยู่ในกรอบของข้อบังคับ ย่อมนับได้ว่าการแผนการไปถึงเป้าหมายอันเป็นผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แม้กระนั้นผู้กำกับแผนการกลับถูกฟ้องร้องจากเผด็จการ

วัฒนา เมืองสุข
Leave a Reply

Your email address will not be published.